18 August 2008

Hurt

Hurt...
Hurt...hurtting...Oh my...oh my !
きずつく
傷つく..傷ついている...何と言う事だ...どうして!
kizutuku
kizutuku..kizu tsuiteiru...nanto yuu kotoda...doushite!