27 August 2008

Dagger

Dagger
Dagger Knife ...thrust at my heart ...just like it...
短刀
ダガーナイフ...私の心に 突き刺す... まるでそのようです...
tanntou
daga- naifu...watashi no kokoro ni tukisasu...marude sono youdesu...