05 August 2008

Hot

Hot..hot...HOT.
It's a blistering hot........
暑い..あつい...熱い.
猛暑だ.....
atsui..atsui...atsuiyo.
mousyo da.....