16 July 2008

Fresh

Fresh
Fresh ..Fresh...start.
新鮮な
しんせんな..shinsen na...hajimari.
lol