26 July 2008

Endure

Endure..endure..ENDURE..
辛抱する..しんぼうする..辛抱..
shinbou suru..shinbou suru..shinbou..