07 July 2008

Angelic

Angelic
Angelic....Oh ! How angelic you are!
天使のような 愛らしい人よ!tenshi no youna airashii hito yo!
おー なんと貴方は、愛らしい の だろうか!
oh-nannto anata wa airashii no darouka!