24 September 2008

Search

Search
Search after...truth of own mind....
追求
追求する...自分の心の真実を....
tsuikyu
tsuikyu suru...jibun no kokoro no shinjitsu o...